ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT - СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС

ATTENTION! THE SITE IS UNDER RECONSTRUCTION... WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT -СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС


ANNOUNCEMENT


THE KITION PLANETARIUM AND OBSERVATORY HAS DECIDED TO CANCEL ALL ITS SCHEDULED PUBLIC EVENTS TO COMPLY WITH THE DECISIONS OF THE GOVERNMENT AND THE MINISTRY OF HEALTH FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC FROM THE CORONOVIRUS PANDEMIC.

IT WILL REMAIN CLOSED FOR PUBLIC EVENTS UNTIL NEW ANNOUNCEMENT.

PRIVATE EVENTS (UP TO 10 PEOPLE), EDUCATIONAL COURSES AND SCHOOL VISITS ARE AVAILABLE.

VISITORS MUST BE HOLDERS OF A SAFETY PASS.

CONTACT US FOR BOOKING.


THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΟ ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ TOY ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ SAFETY PASS.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


В ПЛАНЕТАРИИ И ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЕАНСЫ ПО ПРИЧИНЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ДО 10 ЧЕЛОВЕК), ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛАМИ.

ПОСЕТИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ SAFETY PASS.


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ДАТОЙ.


СПАСИБО ЗА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.

 

 

 

https://www.livescience.com/topics/live/coronavirus-live-updates

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - PRIVATE CUSTOMIZED PROGRAMMES - ПРИВАТНО ПОДОБРАННЫЕ ПРОГРАММЫ

IMPORTANT NOTE:

(РУС.): ПО-РУССКИ / (EN): ENGLISH / (ΕΛ): ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

"Bookings Only Policy" is used due to the limited capacity of 50 seats at the Planetarium.

We recommend you to book in advance by calling (+357) 99991111.

If you are looking for some special or customized programs or services for yourself, your friends or your group, feel free to Contact us.

Click here to find us.

 

The KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY invites you to...
Join our spacewalk

 

 
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY Facebook Group  
  Write a review about 
Kition Planetarium & Observatory
at Trip Advisor.

CHALLENGE

Kiti booked.net
+23°C

High: +23°

Low: +19°

Wed, 18.11.2020


moon phase

FIND US


Copyright © 2008-2021 Kition Planetarium & Observatory. All rights reserved
Developed & Designed by KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

Legal Notices