NEWSLETTER

NEWSLETTER

SPACEWALKER Volume: 14 Issue: 7

 

(ENGLISH FOLLOWS / ПО-РУССКИ СЛЕДУЕТ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤAΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ (ΚΥΠΡΟΣ),

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, οι συνθήκες για παρατήρηση της βροχής μετεώρων (Περσείδες) είναι πιό ιδανικές σχετικά με τα τελευταία χρόνια. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιστημονική έρευνα που διεξάγουμε για τις Περσείδες.

Στην επόμενη μας συνάντηση στο Διαδικτυακό Καφέ της Επιστήμης, στις 20 Ιουλίου, θα φιλοξενήσουμε τον Oleg Kryklya (Ουκρανία). Το θέμα είναι «Ερασιτεχνική Αστρονομία και Ζωντανή Αλληλεπίδραση». Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαδραστική συνεδρία για ερασιτέχνες αστρονόμους.

Το μάθημα αστρονομίας "The Sky is Alive" θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. Λόγω των μέτρων και των διαταγμάτων COVID-19 που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση, θα δεχτούμε εγγραφές με μέγιστο αρθιμό τα 10 άτομα  ανά συνεδρία.  Εγγραφείτε τώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τα μέτρα και να παρουσιάσουν την ταυτότητα/διαβατήριό  μαζί με το Safe Pass τους για να γίνουν αποδεκτοί σε κάθε συνεδρία.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για Την ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΜΙΑΣ KΙTION 2021-2022. Φέτοςς, η ακαδημία μας χωρίζεται σε 3 διαφορετικά γκρούπ. Το μάθημα «Εξαρετική Αστρονομία» έχει αναπτυχθεί ειδικά για μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης, το μάθημα «Οι Κόσμοι της Αστρονομίας» είναι κατάλληλο για μαθητές γυμνασίου και «Αρχές της Αστρονομίας» για μαθητές λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα τωνυ προηγούμενων ετών, έχουν επιτύχει διακρίσεις στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής και στις Παγκύπριες Ολυμπιάδες Αστρονομίας.  Επίσης  συμμετείχαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας στις εκδηλώσεις μας.

Συμπορευθείτε στον διαστημικό μας περίπατο...

Με εκτίμηση,


George Troullias
Διευθυντής, KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

 

ENGLISH

Dear members and friends of the KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY (CYPRUS),

In August this year the conditions for observations of the Perseids’ meteor shower are among the best in last years. Please contact us if you are interested to participate in our scientific research program of Perseids watch.

Our Science Café meeting in July 20 will host Oleg Kryklya (Ukraine).  He will talk about “Amateur Astronomy and Live Interaction”.  It will be a very interesting and interactive session for amateur astronomers.

The astronomy course “The Sky is Alive” will take place in August.  Due to COVID-19 measures and decrees issued by the Cyprus Government, we will accept for booking no more than 10 attendees per session.  Register now.  All participants must follow the measures and present their ID/Passport together with their Safe Pass to be accepted in every session.

Registrations for the 2021-2022 KITION ASTRONOMY ACADEMY have already started. The academy is divided into 3 group courses. The “Amazing Astronomy” is specially developed for primary school students, the course “The Worlds of Astronomy” is appropriate for gymnasium students and “Astronomy Principles” for lyceum students.  It is worth to mention that students who attended our previous year’s courses have achieved distinctions in the International Olympiads in Astronomy and Astrophysics, and the Pancyprian Astronomy Olympiads, and participated in international conferences.

It would be a great pleasure for us if you can attend our events.

Join our spacewalk…

Best regards,


George Troullias
Director, KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY


ПО-РУССКИ


Дорогие друзья ПЛАНЕТАРИЯ И ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА (КИПР),

В этом году сложились одни из лучших условий наблюдения знаменитых августовских персеид за последние несколько лет. Если у Вас есть желание участвовать в научных наблюдениях этого потока, свяжитесь с нами.

Научное кафе с этого года проводится в онлайн формате на платформе zoom. Наш специальный гость Олег Крыкля (Украина) 20 июля в 20 часов по кипрскому времени в программе «Любительская астрономия и живое общение» расскажет о том, какую роль в любительском движении играют встречи, и экспедиции, на увлекательных примерах будет показано, как они организовываются и какое значение они имеют в развитии и самого любительского движения и астрономической науки.

Образовательный цикл «The Sky Is Alive» ждёт своих слушателей в августе. В соответсвии с рекомендациями министерства здравоохранения на цикле может быть не более 10 участников.

Астрономическая академия Китиона в 2021-2022 учебном году будет состоять из циклов «Amazing Astronomy» для младшей школы, “The Worlds of Astronomy” для гимназистов и “Astronomy Principles” для лицеистов. Школьники, участвовавшие в работе астрономической академии Китиона в прошлые годы, показали высокие результаты на соревнованиях по астрономии на Кипре и за рубежом, а также успешно делали доклады на школьных конференциях Кипра и международного уровня.

Наша команда желает вам ясного неба и и с нетерпением ждет встречи с вами на этих мероприятиях.

Присоединяйтесь к нашей космической прогулке...

С наилучшими пожеланиями,

 

George Troullias
Director, KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

 

Download the latest issue in PDF SPACEWALKER-Volume14-Issue7

 

SPACEWALKER NEWSLETTER ARCHIVE

2021

SPACEWALKER-Volume14-Issue7

SPACEWALKER-Volume14-Issue1

2020

SPACEWALKER-Volume13-Issue6

2019

SPACEWALKER-Volume12-Issue1

2018

SPACEWALKER-Volume11-Issue1

2017

SPACEWALKER-Volume10-Issue1

2016

SPACEWALKER-Volume9-Issue1

2015

SPACEWALKER-Volume8-Issue1

2014

SPACEWALKER-Volume7-Issue1

2013

SPACEWALKER-Volume6-Issue1

2012

SPACEWALKER-Volume5-Issue1

2011

SPACEWALKER-Volume4-Issue1

2010

SPACEWALKER-Volume3-Issue1

2009

SPACEWALKER-Volume2-Issue1

2008

SPACEWALKER-Volume1-Issue1

 

 

If you wish to contribute to the Newsletter or to translate it in other languages, feel free to Contact us.

Join our spacewalk

 
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY Facebook Group  
  Write a review about 
Kition Planetarium & Observatory
at Trip Advisor.

CHALLENGE

Kiti booked.net
+23°C

High: +23°

Low: +19°

Wed, 18.11.2020


moon phase

FIND US


Copyright © 2008-2021 Kition Planetarium & Observatory. All rights reserved
Developed & Designed by KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

Legal Notices