Το ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ σας καλωσορίζει στο διαστημικό μας περίπατο!  The KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY welcomes you to our spacewalk!  ПЛАНЕТАРИЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ КИТИОНА приглашает Вас на космическую прогулку!

ATTENTION! THE SITE IS UNDER RECONSTRUCTION... WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT - СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС

 
 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT - СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - LATEST NEWS - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - COURSES - КУРСЫ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - COURSES - КУРСЫ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - EDUCATIONAL PROGRAMS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ACADEMY - АКАДЕМИЯ

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - CHILDREN'S WORKSHOP - ДЕТСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - LATEST PHOTOS - ПОСЛЕДНИЕ ФОТОГРАФИИ

 

 

ΚΟΜΙΚΣ - COMICS - КОМИКСЫ

 

 

ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ - LET' S LAUGH - ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ

 

 

KITION OBSERVATORY WEATHER FORECAST

 

 

 

 


 

Το ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ σας καλωσορίζει
Συμπορευθείτε στον διαστημικό μας περίπατο

The KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY welcomes you
Join our spacewalk

ПЛАНЕТАРИЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ КИТИОНА приветствует вас
Присоединяйтесь к нашей космической прогулке

 

 
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY Facebook Group  
  Write a review about 
Kition Planetarium & Observatory
at Trip Advisor.

CHALLENGE

Kiti booked.net
+23°C

High: +23°

Low: +19°

Wed, 18.11.2020


moon phase

FIND US


Copyright © 2008-2021 Kition Planetarium & Observatory. All rights reserved
Developed & Designed by KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

Legal Notices