ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT - СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС

ATTENTION! THE SITE IS UNDER RECONSTRUCTION... WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT -СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС


ANNOUNCEMENT


THE KITION PLANETARIUM AND OBSERVATORY HAS DECIDED TO CANCEL ALL ITS SCHEDULED EVENTS FOR MARCH AND APRIL. IT WILL REMAIN CLOSED UNTIL 30TH JUNE 2020.


THE REASON IS TO COMPLY WITH THE DECISIONS OF THE GOVERNMENT AND THE MINISTRY OF HEALTH FOR THE PROTECTION OF THE PUBLIC FROM THE CORONOVIRUS PANDEMIC.


THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΟ ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ.

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


В ПЛАНЕТАРИИ И ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СЕАНСЫ НА МАРТ И АПРЕЛЬ. ОН БУДЕТ ЗАКРЫТ ДО 30 ИЮНЯ 2020.


ПРИЧИНА - СОБЛЮДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИЯ.


СПАСИБО ЗА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.

 

 

 

https://www.livescience.com/topics/live/coronavirus-live-updates

 

 

IMPORTANT NOTE:

(РУС.): ПО-РУССКИ / (EN): ENGLISH / (ΕΛ): ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

"Bookings Only Policy" is used due to the limited capacity of 50 seats at the Planetarium.

We recommend you to book in advance by calling (+357) 99991111.

If you are looking for some special or customized programs or services for yourself, your friends or your group, feel free to Contact us.

Click here to find us.

 

The KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY invites you to...
Join our spacewalk

 

 
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY Facebook Group  
  Write a review about 
Kition Planetarium & Observatory
at Trip Advisor.Copyright © 2008-2020 Kition Planetarium & Observatory. All rights reserved
Developed & Designed by KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY

Legal Notices