ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT - СЛЕДУЮЩИЙ СЕАНС

ATTENTION! THE SITE IS UNDER RECONSTRUCTION... WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - NEXT EVENT -СЛЕДУЮЩИЙСЕАНС


22 JANUARY
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY 2008-2019 11 YEARS

19:00 SCIENCE CAFÉ “NEW HORIZONS: FAR AWAY FROM THE SUN” (EN)
OBSERVATIONS OF PLANETS
The session will begin with a lecture on NASA space mission NEW HORIZONS by Space Scientist, Katie Demetriou. It will be followed by an open discussion. You will also have the opportunity to make astronomical observations of Uranus and other planets.

Join Our Spacewalk!

INFO & BOOKING: TEL. +357 99991111
9 AMMOCHOSTOU, KITI, 7550, LARNACA

 

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 2008-2019 11 ΧΡΟΝΙΑ

19:00 ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ» (ΑΓ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Συμπορευθείτε στον διαστημικό μας περίπατο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΤΗΛ. +357 99991111
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9, ΚΙΤΙ, 7550, ΛΑΡΝΑΚΑ

 

22 ЯНВАРЯ
ПЛАНЕТАРИЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ КИТИОНА 2008-2019 11 ЛЕТ

19:00 НАУЧНОЕ КАФЕ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ: ВДАЛИ ОТ СОЛНЦА» (АНГ.)
НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ

Обсерватория подготовила наблюдения различных планет, видимых в мощный телескоп в этот вечер.

Дополнительная информация и обязательное бронирование по тел. (+ 357) 99991111
Адрес: АММОХОСТУ 9, КИТИ, 7550, ЛАРНАКА

 

 

25 JANUARY
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY 2008-2019 11 YEARS

18:00 FAMILY PROGRAM “VENUS – CYPRIOT” (EN)
OBSERVATIONS OF VENUS
Planet Venus spectacularly shines in the sky for a long time after sunset. Our Observatory will conduct observations of Venus on the 25th January. Goddess Venus is blood related to our beautiful Island of Love. According to the ancient Greek mythology, the goddess Aphrodite was born in Cyprus at Petra Tou Romiou. For those wishing to learn about the unusual connection between Venus-Cypriot and the planet Venus, visit the planetarium on Saturday 25th January for the program "Venus-Cypriot" in English language.

Join Our Spacewalk!

INFO & BOOKING: TEL. +357 99991111
9 AMMOCHOSTOU, KITI, 7550, LARNACA

 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΙΤΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ & ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 2008-2019 11 ΧΡΟΝΙΑ

18:00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΚΥΠΡΙΔΑ» (ΑΓ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Συμπορευθείτε στον διαστημικό μας περίπατο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΤΗΛ. +357 99991111
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9, ΚΙΤΙ, 7550, ΛΑΡΝΑΚΑ

 

25 ЯНВАРЯ
ПЛАНЕТАРИЙ И ОБСЕРВАТОРИЯ КИТИОНА 2008-2019 11 ЛЕТ

18:00 СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА «ВЕНЕРА – КИПРИДА» (АНГ.)
НАБЛЮДЕНИЯ ВЕНЕРЫ
В январе создались благоприятные условия видимости Вечерней Звезды. Под таким именем уже более трёх тысячелетий блистает после захода Солнца белоснежная Венера. И Обсерватория с большим удовольствием предлагает всем участникам программы провести наблюдения этой планеты. Она кровными узами связана с нашим прекрасным Островом любви. Именно на нашем острове согласно древнегреческой традиции впервые ступила на землю богиня Афродита, по имени которой уже в древнеримском произношении и названа самая яркая планета земного небосвода. Для желающих узнать о необычной связи Венеры-Киприды и небесных реалий в планетарии в субботу в Татьянин день 25 января пройдёт англоязычная программа «Венера – Киприда».

Дополнительная информация и обязательное бронирование по тел. (+ 357) 99991111
Адрес: АММОХОСТУ 9, КИТИ, 7550, ЛАРНАКА

IMPORTANT NOTE:

(РУС.): ПО-РУССКИ / (EN): ENGLISH / (ΕΛ): ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

"Bookings Only Policy" is used due to the limited capacity of 50 seats at the Planetarium.

We recommend you to book in advance by calling (+357) 99991111.

If you are looking for some special or customized programs or services for yourself, your friends or your group, feel free to Contact us.

Click here to find us.

 

The KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY invites you to...
Join our spacewalk

 

 
KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY Facebook Group  
  Write a review about 
Kition Planetarium & Observatory
at Trip Advisor.Copyright © 2008-2020 Kition Planetarium & Observatory. All rights reserved
Developed & Designed by KITION PLANETARIUM & OBSERVATORY